Hi-Target V90

  • Hi-target V90 Gnss RTK Gps With 30 Degrees Tilt Survey

    Hi-target V90 Gnss RTK Gps sa 30 stepeni nagiba

    Opcioni primopredajnik UHF radio Tri tipa internog UHF radija obezbeđuju različite frekvencije na osnovu zahteva korisnika.SATEL interni UHF radio je kompatibilan sa drugim radio uređajima.Snimanje nagiba i elektronski balon Postiže merenje uglovnih tačaka pod nagibom do 30°.Optimizovani algoritam i procedura snimanja nagiba sa elektronskim balončićem mogu povećati efikasan rad na terenu.V90 SPECIFIKACIJE PERFORMANSE Statellite signali praćeni istovremeno Kanal 220...